Zprávy

Puma Czech Republic s.r.o. měla úspěšný rok 2022

26. února 2024

V roce 2022 se společnosti Puma Czech Republic podařilo v porovnání s rokem 2021 navýšit celkové tržby za zboží o 21 %. Tržby za prodej zboží dosáhly 890 milionů korun oproti 732 milionům korun v předchozím roce. V tuzemsku bylo prodáno zboží za 682 milionů korun, do zahraničí prodala společnost zboží za 207 milionů korun. 

Společnost hospodařila se ziskem 152 milionů korun. V roce 2022 došlo k výraznému navýšení provozního hospodářského výsledku v porovnání s rokem 2021 zejména díky nižšímu nárůstu provozních nákladů v poměru k růstu marže.

Společnost je zodpovědná za prodej zboží Puma v České republice a v Maďarsku. Jediným společníkem společnosti je Austria Puma Dassler Gesellschaft m.b.H. se sídlem v rakouském Salzburgu. Jediný společník rozhodl o výplatě dividend ve výši 80 milionů korun. Pro rok 2023 plánuje společnost čistý obrat ve výši 922 milionů korun.