Zprávy

Puma rozšíří svou centrálu

Výrobce sportovního zboží Puma plánuje rozšíření své centrály v německém Herzogenaurachu. Ke stávající budově přibude ještě jedna o ploše 14 tisíc m², kterou s původní spojí skleněný most. Dostavba má být hotova v roce 2018, celkem bude v obou budovách zaměstnáno 550 lidí.

Nová budova má odpovídat nejvyšším standardům na ochranu životního prostředí, vytápět a chladit ji budou tepelná čerpadla vzduch/voda. Jako zdroj vody má být použita dešťová voda.