Zprávy

Působení britského řetězce Sports Direct na rakouském trhu

27. října 2017

Sports Direct působí na rakouském trhu od roku 2013, kdy koupil rakouské sportovní obchody Sport Eybl a Sports Experts. Sport Eybl měl ve finančním roce 2012/2013 obrat 307 milionů EUR a ztrátu 13,6 milionu EUR. Po koupi společnosti klesly tržby v roce 2014/2015 na 188,7 milionů EUR a ztráta byla 45 milionů EUR. Auditor k účetní uzávěrce 2014/2015 poznamenává, že přežití rakouské firmy v podstatě závisí na finanční podpoře mateřské společnosti.

Ve fiskálním roce 2015/2016 opět klesly tržby o 27% na 138 milionů EUR. Hospodaření skončilo ztrátou ve výši 44 milionů EUR. V roční účetní závěrce 2015/16 je uvedeno, že záporný vlastní kapitál ke konci dubna 2016 činil 117,9 milionu EUR, a konstatuje, že britská mateřská společnost bude i nadále svou rakouskou společnost podporovat. Ve výroční zprávě se ještě uvádí, že pokles prodeje byl i v důsledku slabého vánočního prodeje kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Zpráva rovněž upozorňuje na negativní mediální informace o společnosti v rakouských sdělovacích prostředcích. 

Počet zaměstnanců firmy klesl z 2161 v roce 2012 na 1884 v roce 2016. Společnost nyní provozuje v Rakousku 39 obchodů. Její sídlo je ve Welsu poblíž Lince.