Zprávy

Rakušané jsou aktivními sportovci

Tři čtvrtiny Rakušanů sportují alespoň jednou týdně, jak vyplývá z internetové ankety uskutečněné marketingovou agenturou Marketagent.com. Třetina z 1000 dotazovaných se označuje za spíše sportovní typy, ale zároveň hodnotí sportovní aktivitu svých spoluobčanů za spíše nízkou. Úroveň sportovní aktivity souvisí také s dosaženým stupněm vzdělání – 78% dotázaných, kteří se hodnotí jako sportovně aktivní, má vysokoškolské vzdělání nebo maturitu.

U lidí se základním vzděláním to byly dvě třetiny.

Nejoblíbenější sportovní aktivitou v nezimním období je u našich jižních sousedů turistika. K dalším oblíbeným sportům patří plavání, cyklistika, horská cyklistika nebo horolezectví. Turistika a nordic walking jsou nejoblíbenějšími aktivitami především u starších lidí. V kategorii 60 až 69 let se však jako sportovně aktivní označuje již jen pětina dotazovaných. Většina účastníků ankety však dodává, že na tělesnou činnost není člověk nikdy starý a sedm z deseti dotazovaných si myslí, že na školách je málo hodin tělesné výchovy.

Motivy ke sportování se mezi mladšími a staršími liší. Mladší žene spíše ctižádost, starší motivuje dobrý pocit a čerstvý vzduch. Většina dotazovaných upřednostňuje sportovní aktivity ve volné přírodě. U obyvatel větších měst a mladší generace převládá sportování v halách a tělocvičnách.