Zprávy

Rakušané jsou sportovnější než průměr EU

22. října 2022

Občané Rakouska se hýbají více, než činí průměr v Evropské unii, jak dokazuje studie Eurobarometru. 42 % dotázaných uvedlo, že se pohybuje pravidelně či s určitou pravidelností, v evropském průměru se jedná o údaj 38 %. Větší rozdíl přinesla kategorie „nehýbajících se“, kde se jedná v EU o skoro každého druhého, v Rakousku kolem třetiny lidí. Občas se hýbe v EU 17 %, v Rakousku 23 %. Podle výsledků studie se ženy hýbají méně než muži, v EU se jedná o 65 % u žen a 57 % u mužů. Vysoké číslo v této kategorii tvoří lidí nad 55 let, nezaměstnaní a důchodci. 

Oblíbenější než pravidelná sportovní aktivita je u evropských občanů tzv. jiná tělesná aktivita, jako je tanec, práce na zahradě či jízda na kole kvůli přepravě. Zde uvedlo 50 % občanů EU a 59 % Rakušanů, že se jí věnuje pravidelně či s určitou pravidelností, 31 % řeklo nikdy, 19 % občas, v Rakousku to bylo 18 resp. 23 %.