Zprávy

Rekordní výsledky hospodaření FC Bayern Mnichov

11. prosince 2023

Fotbalový klub FC Bayern Mnichov vygeneroval v uplynulé sezóně 2022/23 rekordní tržby, které činily 854,2 milionů eur. Zisk koncernu před zdaněním se ztrojnásobil a dosáhl 54,5 milionů eur. Čistý zisk skupiny za rok se tak zvýšil na 35,7 milionu eur, což je o 23 milionů eur více než v předchozím období. Podle Michaela Diedericha, místopředsedy představenstva, tyto výsledky i přes velmi těžké ekonomické podmínky dokazují finanční sílu klubu, výši vlastního kapitálu a zároveň fakt, že je klub bez dluhů, což není vždy mezi špičkovými kluby pravidlem. 

Diederich také podotkl, že v uplynulém finančním roce se podařilo dosáhnout výrazného zvýšení marketingových příjmů ze sponzoringu a prodeje reklamního zboží. K dosaženému rekordnímu obratu přispěl také vysoký zisk z přestupů. Dobrý roční výsledek umožní klubu v letošním roce ztrojnásobit dividendu z 10 centů na 30 centů na akcii.