Zprávy

Snižuje se důvěra ve sponzory z oblasti kryptoměn

10. ledna 2023

Z nové studie Evropské sponzoringové asociace ESA vyplývá, že se zvyšují obavy z partnerství se společnostmi podnikajícími v kryptoměnovém sektoru. V rámci studie bylo dotazováno 133 profesionálů pracujících v oblasti sponzoringu. Průzkum zjistil, že došlo k poklesu důvěry ohledně celkového zdraví odvětví. 

Hlavními problémy jsou pocit že kryptoměnové firmy jsou nestabilními partnery představující určitý finanční risk. Jedná se o rychle rostoucí sektor, které působí ve značně neregulovaném a nestálém prostředí. Průzkum odvětví také zjistil, že 91 procent respondentů souhlasilo s názorem, že by firmy měly věnovat více péče vyhodnocování rizik, aby ochránily sebe i zúčastněné strany před uzavřením dohody o potenciálně škodlivém sponzorství, a to jak z hlediska financí, tak pověsti.