Zprávy

Společnost Nike věnuje 3,2 milionu dolarů na podporu domorodé mládeže

31. března 2024

Společnost Nike spolupracuje s kluby NFL, aby pomohla původním obyvatelům Ameriky a domorodé mládeži zapojit se do fotbalu. Díky pětiletému závazku společnosti Nike ve výši 3,2 milionu dolarů může každý klub NFL získat 20 000 dolarů ročně na spolupráci s místními domorodými neziskovými organizacemi a dalšími organizacemi a na podporu fotbalových programů pro mladé lidi v indiánských komunitách.

Jako příklad lze uvést klub Minnesota Vikings, který plánuje využít tyto finanční prostředky na organizaci školení, darování vybavení a další aktivity.  Klub chce nabídnout indiánské komunitě v Twin Cities speciální zážitky, včetně tréninkového kempu s VIP přístupem a vstupenek na zápasy týmu.

Podle výzkumu Světové zdravotnické organizace (WHO) má pouze každé páté dítě dostatek fyzické aktivity, kterou potřebuje ke svému rozvoji, a děti v některých komunitách, jako například mládež v indiánských a domorodých komunitách v Severní Americe, čelí větším problémům, pokud jde o udržení aktivity, než ostatní.