Zprávy

Sport 2000 International v roce 2018

26. června 2019

Rok 2018 vypadá pro sdružení Sport 2000 International, který sdružuje 3 555 prodejen ve 23 zemích, výsledkově velmi dobře. To potvrdilo zveřejnění hospodářských údajů na nedávné valné hromadě. Tržby se zvýšily o 2,1 % na 3,9 miliard eur. Podle vedení jsou výsledky uspokojivé a vedou k dosažení dlouhodobého cíle, kterým je vytvoření integrované, vertikálně orientované maloobchodní servisní společnosti se silnou rozhodovací schopností a k dalšímu rozvoji silné značky v Evropě.

V příštích letech se bude jednat hlavně o rozvíjení společných konceptů s mezinárodními partnery a tím zvýšení in-store zážitku pro zákazníky v kamenných prodejnách, kde by se nakupování mělo stát novou dimenzí. Přeshraniční spolupráce má být základem tohoto procesu. Skupina chce v budoucnu využívat silné stránky jednotlivých zemí a podporovat výměnu znalostí o trhu a know-how díky společným projektům.  Ty jsou také základem pro vytváření nových formátů, ze kterých nakonec těží zákazníci v celé Evropě. Na podporu této spolupráce představí Sport 2000 na konci roku novou databázi na přesnější analýzu trhu a přeshraniční optimalizaci. Díky těmto analýzám bude sdružení schopno rychleji reagovat na chování zákazníků a rozhodovat o složení sortimentu. Zároveň se intenzivně pracuje na jednotném omni-channel projektu pro obchodníky Sportu 2000 na nejdůležitějších trzích, který by mohl být spuštěn během několika let.

Budoucnost sdružení má charakterizovat vytváření nových obchodních formátů a posílení speciálních prodejen. Podle vedení je nutné vytvářet nové koncepty kamenných prodejen pro jejich zatraktivnění u zákazníků. Tyto kroky potvrzuje úspěch nového formátu, tzv. prodejen Absolute Stores, které zahájily svůj provoz na podzim 2018. Na začátku se jednalo o tři prodejny Absolute Teamsport-Stores, v dubnu byla otevřena Absolute Run. Jejich počet se má dále rozšiřovat.

Prodejny se mají stát v budoucnu nejen pouhou prodejní plochou, ale také celkovým omnichannel konceptem s hlavní myšlenkou „komunity“ a sportovního zážitkového světa, do kterého se zákazníci během svého pobytu v prodejně ponoří, které přinesou nové nadšení a do obchodu přivedou další zákazníky.