Zprávy

Sport 2000 mění svou interní strukturu

13. září 2018

Druhé největší obchodní sdružení Evropy – Sport 2000 International – mění své interní struktury. V rámci správy produktů bude zaveden tzv. management kategorií. Produktový management bude nově organizován, skupiny zboží budou sjednoceny do kategorií. Tak se sdružení rozloučí s dosavadním dělení do segmentů textil, obuv a hartware. Nové kategorie jsou „Active & Lifestyle“, kam patří dosavadní kategorie„Running, Training & Lifestyle“ a „Teamsport, 1st Layer, Swim & Beach“. Do kategorie „Outdoor & Winter“ patří outdoorové a zimní zboží. Nové dělení odpovídá vývoji zákazníkovy orientace. Zboží je optimalizováno podle jeho osobních potřeb. O těchto krocích se mluvilo již na červnové valné hromadě akcionářů v rámci strategie do roku 2021.

Novinkou u sdružení Sport 2000 je také pozice Business Analyst, který se nově stará o téma zákazníci a trh, porovnává údaje o prodeji a poskytuje je týmu správy kategorií.