Zprávy

Sport na pracovišti ve Francii

15. dubna 2023

Podle studie společnosti Medef a Institutu Toluna-Harris Interactive si myslí 92 % vedoucích pracovníků francouzských firem a 93 % jejich zaměstnanců, že sport na pracovišti je buď dobrý nápad nebo velmi dobrý nápad. Ovšem jen 13 % z vedoucích pracovníků provedlo skutečná opatření na podporu sportu v jejich společnosti, 76 % to ani neplánuje uskutečnit v budoucnosti. 60 % z vedoucích pracovníků si ani nemyslí, že podpora sportovní aktivity mezi zaměstnanci je úkolem firmy. 

Mezi zaměstnanci 69 % uvedlo, že je neláká myšlenka sportovat vedle kolegů, se kterými již musí trávit čas v pracovní době, a 66 % uvedlo, že nechtějí, aby fyzická aktivita negativně ovlivňovala jejich dobu odpočinku.