Zprávy

Sport Voswinkel se ocitl ve finančních potížích

15. května 2019

Sport Voswinkel požádal o ochranu před věřiteli. Do potíží se firma patřící ke skupině Intersport se 115letou tradicí dostala kvůli firnančním problémům. V loňském roce poklesly její tržby o 5% na 139 milionů eur. Důvodem jsou snižující se počty zákazníků i rostoucí tlak na ceny díky internetovému prodeji a diskontním prodejnám. Firma byla založena v roce 1904 v Bochumi, nyní sídlí v Dortmundu a zaměstnává přes 1200 lidí.

Ochrana před věřiteli je řízení, při kterém se nově upravují podmínky provozu a je povoleno pouze tehdy, pokud o ochranu požádá firma již brzy po vypuknutí problémů a v případě, že existují reálné možnosti na řešení. Řízení nemá na starosti insolvenční správce, ale patří i nadále do rukou vedení firmy, v tomto případě do rukou dvou žen. Správce pouze dohlíží, aby sanace firmy probíhala v zájmu věřitelů. Určitá opatření zavedl Voswinkel již v létě 2018, kdy byla provedena přestavba prodejen a sníženy určité náklady. Nyní se zkoumají možnosti úspor v rámci všech 74 poboček a jejich budoucí směřování, v jednání je také předčasné ukončení některých nájemních smluv.

Provoz všech poboček zůstává zatím v nezměněné podobě, platy jsou zajištěny do konce června. Pro skupinu Intersport neznamenají vzniklá opatření žádnou hrozbu, potíže se týkají pouze řetězce Voswinkel. Ten je sice od roku 2003 součástí skupiny, ale pracuje z větší části autonomně.