Zprávy

Sportovní průmysl v Itálii 2023

25. března 2024

Italský sportovní průmysl má podle poslední studie Rapporto Sport 2023 hodnotu 22 miliard eur a podílí se na hrubém domácím produktu (HDP) země 1,3 procenta. Studie vznikla v Istituto per il Credito Sportivo (ICS) a Sport e Salute, která se zabývá rozvojem sportu v Itálii. Publikace vyzdvihuje velký potenciál sportovního průmyslu a poskytuje podrobný obraz o jeho podílu na HDP, poptávce po sportovním tréninku i dopadovém rozměru sportu. 

Vydání zprávy přichází v návaznosti na historický krok pro sport v zemi. Dne 20. září 2023 italská Poslanecká sněmovna jednomyslně schválila dodatek, který sport zahrnuje do ústavy. Do článku 33, který se týká umění a vědy, byl přidán následující odstavec: "Republika uznává výchovnou a společenskou hodnotu sportu ve všech jeho formách a jeho význam pro podporu psychofyzické pohody".

Navzdory negativnímu dopadu pandemie zaměstnává italský sportovní průmysl přibližně 400 000 lidí, kteří pracují ve více než 15 000 soukromých společnostech a 82 000 neziskových organizacích. Sport v Itálii se také může spolehnout na téměř 900 000 dobrovolníků.

Pokud jde o infrastrukturu, v Itálii je přibližně 77 000 sportovních zařízení, z nichž 52 % se nachází na severu země. Negativní je, že 8 procent z nich vůbec nefunguje, zatímco 89 procent italských sportovních infrastruktur nevyužívá obnovitelné zdroje energie.

Co se týká sportovní účasti, je míra neaktivity stále vysoká. Více než třetina italské populace neprovozuje žádný druh fyzické nebo sportovní aktivity. Účast je vyšší na severu (41,5 % obyvatel v roce 2021), následuje střední Itálie (36,7 %) a jih (24 %). Dobrou zprávou je, že míra neaktivity v Itálii mezi lety 2001 a 2021 klesla o 7 procent a ve stejném období se snížil i rozdíl mezi pohlavími (-30 procent). 

Zpráva rovněž poukazuje na přímou souvislost mezi ekonomickou situací rodiny a mírou neaktivity mladých lidí do 24 let. Pravděpodobnost sedavého způsobu života se zvyšuje z 20,1 % u rodin s dostatečnými zdroji na 25,1 % u rodin se špatnými nebo nedostatečnými zdroji. Zdá se, že zásadní vliv na účast ve sportu má také vzdělání. Míra sedavého způsobu života se pohybuje od 12 procent v rodinách, kde mají rodiče vysoké vzdělání, až po 32 procent v rodinách, kde rodiče ukončili pouze povinnou školní docházku.

Přibližně 16 procent Italů používá ke každodennímu cestování jízdní kolo. To je pod evropským průměrem 24 procent, který zahrnuje i nadprůměrné země, jako je Dánsko (téměř 50 procent) a Nizozemsko (přes 60 procent).