Zprávy

Studie o sportovních aktivitách mladých Francouzů

24. července 2022

Podle studie společnosti CRÉDOC si 86 % mladých Francouzů myslí, že sport udržuje lidi zdravé a zlepšuje kvalitu života. Povědomí o důležitosti fyzické aktivity je tak na velmi vysoké úrovni. Nicméně ze studie také vyplývá, že kolem 25 % 16-25letých Francouzů nedělá vůbec nebo se jen málo věnuje sportovním aktivitám. Na studii se podílela také nezisková organizace UCPA umožňující outdoorové sportovní prázdniny pro všechny. Hlavními důvody k „nedělání sportu“ jsou nedostatek času (45 %), množství práce, domácích úloh a jiných rodinných omezení (37 %). Dalšími důvody jsou přílišná finanční nákladnost či nedostatek partnerů pro provozování sportu. Studie také dokázala, že mladí Francouzi, kteří se nevěnují sportu, trpí více zdravotními neduhy než ostatní. Pozitivem na tom je, že 68 % z této skupiny by se rádo sportu věnovalo mnohem víc.