Zprávy

Studie ohledně fyzické aktivity žen

8. června 2024

Společnost Asics představila studii o fyzické aktivitě žen a rozdílech mezi muži a ženami v oblasti cvičení. Podle firmy se jedná o „nejrozsáhlejší studií, která kdy byla provedena v oblasti rozdílů v pohybové aktivitě žen a mužů“. Studie s názvem „Move Her Mind“ zkoumá překážky, výzvy a faktory usnadňující a motivující ženy ke cvičení. Studie ukazuje, že úroveň fyzické aktivity žen pozitivně souvisí s jejich duševním rozpoložením. Ženy, které pravidelně cvičí (jednou týdně nebo častěji), jsou o 52 % šťastnější, o 50 % energičtější, o 48 % sebevědomější, o 67 % méně stresované a o 80 % méně frustrované. To znamená, čím více se ženy hýbou, tím lépe se cítí. Přesto více než polovina žen (51 procent) necvičí tolik, kolik by chtěly, a nevyužívá tak fyzických a psychických výhod fyzické aktivity. 

Ženy od cvičení upouštějí nebo s ním úplně přestávají kvůli řadě přetrvávajících překážek. Mezi nejčastěji uváděné překážky patří jiné závazky (76 %), nedostatek času (74 %) a náklady na trenéry a cvičitele (62 %). Jako hlavní překážka fyzické aktivity se ukázal také nedostatek sebedůvěry. Mezi neaktivními ženami téměř polovina (45 %) uvedla, že si na cvičení nevěří, zatímco více než třetina (38 %) se cítila příliš vystrašená na to, aby vůbec začala cvičit.

Zajímavé je, že muži vnímají překážky, kterým čelí ženy, jinak. Muži uváděli jako tři hlavní překážky cvičení u žen nejistotu ohledně svého těla, strach z obtěžování a strach z odsouzení. Pouze 34 % mužů uznalo, že pro ženy je překážkou ve cvičení čas, zatímco tři čtvrtiny (74 %) žen tento problém uvádějí. Ve skutečnosti se pouze jedna (náklady) z pěti hlavních překážek, které muži vnímají jako překážku ve cvičení, skutečně objevila v seznamu nejčastějších překážek uváděných ženami, což poukazuje na rozšířenou mylnou představu mužů o každodenní realitě, kterou pociťují ženy na celém světě.

Genderové role a pečovatelské povinnosti žen nadále negativně ovlivňují úroveň cvičení žen, přičemž téměř dvě třetiny (61 %) matek uvádějí mateřství jako hlavní důvod, proč přestaly pravidelně cvičit nebo sportovat. Problémem je také stárnutí, neboť 51 procent žen uvedlo, že s přibývajícím věkem se pohybová aktivita snižuje nebo úplně přestává. Na otázku, kdo je nejvíce ovlivnil při cvičení, více než třetina dotázaných žen odpověděla, že je ke cvičení nebo novému sportu přiměly především kamarádky, nikoli celebrity. Na otázku, proč by měly cvičit, ženy shodně odpověděly, že spíše pro své duševní (92 %) a fyzické (96 %) zdraví než pro estetiku. 

Třiadvacetistránkovou studii zadanou společností Asics vedli Dr. Dee Dlugonski z Výzkumného ústavu sportovní medicíny na univerzitě v Kentucky a profesor Brendon Stubbs, klinický docent na Institutu psychiatrie, psychologie a neurovědy na King's College London a vedoucí fyzioterapie v South London and Maudsley NHS Foundation Trust. Studie, která probíhala od června do září 2023, vychází z údajů 24 772 respondentů průzkumu (online) ve více než 40 zemích a 26 skupin po celém světě.