Zprávy

Studie PcW očekává menší růst sportovního trhu

16. října 2020

Podle nejnovější studie společnosti Pricewaterhouse Coopers se sníží během příštích třech až pěti letech růst sportovního trhu z 8 na 3,3 %. Studie zpracovala 780 odpovědí z 50 zemí. 30 % z nich očekává, že růst bude nula nebo nižší. 70 % z dotazovaných si nemyslí, že sportovní průmysl se dostane na precovidovou úroveň dříve, než v roce 2022 nebo 2023.