Zprávy

Trh se znovupoužíváním zboží přispívá britské ekonomice téměř 7 miliardami liber

5. prosince 2023

Studie společnosti Barclaycard Payments zjistila, že britští maloobchodníci těží z rostoucí ekonomiky obchodu z druhé ruky. 76 % maloobchodníků nyní nabízí udržitelnější nákupní formáty, které zahrnují nabídky pronájmu, opětovného použití a dalšího prodeje.

Společnost Barclaycard Payments ve spolupráci s Development Economics zkombinovala tisíce odpovědí britských spotřebitelů s demografickými, maloobchodními a ekonomickými údaji z Národního statistického úřadu a vypočítala skutečnou hodnotu tzv. recommerce ekonomiky. Analýza zjistila, že rostoucí trend uvědomělejší spotřeby významně přispěl britské ekonomice a jen za posledních 12 měsíců přinesl 6,99 miliardy liber. Analýza trhu recommerce zjistila, že tato činnost zajišťuje 49 000 pracovních míst v celém britském maloobchodním sektoru a představuje 1,6 % celkového britského maloobchodního trhu. 

Tento trh zatím nevykazuje žádné známky zpomalení, čtyři z deseti spotřebitelů častěji než před rokem nakupují použité nebo zapůjčené zboží než nové. Dalších 57 procent uvádí, že jejich nákupní aktivita v oblasti recommerce zůstala stabilní, což naznačuje, že způsob nakupování spotřebitelů se bude i nadále měnit.

Zpráva také zjistila, že 82 procent podniků nabízejících zboží k pronájmu zaznamenalo od svého vzniku nárůst prodeje, dalších 89 procent zvýšilo počet svých zákazníků a podobné procento (87 procent) zaznamenalo nárůst zisku. Subjekty nabízející tyto služby uvádějí, že v průměru jedna třetina jejich příjmů nyní pochází z rentálových modelů.

Z firem, které nabízejí udržitelnější služby, jich 29 % poskytuje platformu, kde mohou zákazníci dále prodávat již zakoupené zboží, které pak firma dále prodává jako použité výrobky. Podobný počet (31 %) nabízí zákazníkům možnost recyklovat výrobky přímo v prodejně, zatímco tři z deseti prodejců nabízejí opravárenské služby, aby zákazníci mohli prodloužit životnost svého zboží. Inovativní maloobchodníci, kteří nabízejí udržitelnější služby, zavedli také systém výměnného obchodu, kde si zákazníci mohou vyměnit zboží zakoupené v obchodě s ostatními (18 %), a také platformy pro další prodej, které umožňují zákazníkům dále prodat zboží, i když nebylo zakoupeno v obchodě (22 %).

Podle průzkumu mají více než dvě pětiny britských maloobchodníků zavedenu možnost dalšího prodeje a dalších 27 % o jejím zavedení v současné době uvažuje. Z těch, kteří nabízejí další prodej, jsou nejoblíbenější následující odvětví: zábava a elektronika (47 %), oblečení a doplňky (43 %), dekorace a domácí potřeby (41 %), péče o děti a dětské vybavení (35 %), sportovní a fitness vybavení (32 %), potřeby pro zvířata (18 %).

Prudký nárůst životních nákladů je pro prodejce jednou z nejdůležitějších motivací, proč nabízejí zboží z druhé ruky nebo z půjčoven, aby zmírnili finanční tlak tím, že svým zákazníkům nabídnou cenově dostupnější možnosti nákupu (46 %). V popředí zájmu jako motivace ke změně je také udržitelnost. Každý třetí maloobchodník nabízející udržitelnější možnosti nakupování zaznamenává změnu chování zákazníků, která zvyšuje poptávku po rozmanitější nabídce (33 %), zatímco téměř polovina (46 %) chce minimalizovat dopad svého obchodu na životní prostředí.