Zprávy

UEFA obdrželo certifikaci o rovnosti platů

15. ledna 2022

UEFA se stalo první sportovní organizací s certifikací EQUAL-SALARY pro rovnost platů. Tento certifikát obdržela tato organizace po auditu společnosti PwC s přihlédnutím k oficiální metodě nadace EQUAL SALARY. Certifikát se uděluje společnostem, kde platí férová mzdová politika pro všechny zaměstnance. 

Proces certifikace začal u UEFA již v roce 2019. Obsahoval nejrůznější analýzy, ankety i přímé dotazování zaměstnanců a týkal se také vnímání a způsobu přemýšlení o tématu rovnosti platů. UEFA je jednou z prvních organizací, která takový certifikát obdržela, a vnímá ji jako důležité poselství směrem k dalším firmám.