Zprávy

V příštím roce dá stát na sportování dětí miliardu, třikrát víc než letos

V roce 2017 podpoří stát sportování dětí a mládeže v oddílech miliardou korun, což je trojnásobek letošní částky. O 700 milionů korun vyšší dotaci si rozdělí také juniorská a seniorská reprezentace, o 100 milionů naroste podpora resortních sportovních center. Nově bude finanční podpora sportu stanovena na tři roky, což organizacím umožní lépe plánovat své hospodaření.

Rozpočet na sport se pro příští rok zvýší ze současných 3,7 miliardy korun na šest miliard. Ministerstvo školství proto může přidávat peníze do různých oblastí. Podpořilo zejména program, v rámci něhož posílá finance přímo sportovním jednotám a klubům, které pracují s mládeží, a vynechává tak prostředníka v podobě svazů. „Nejzásadnější změna, kterou jsem představila členům Národní rady pro sport a byla kladně přijata, je změna financování sportovních organizací tak, aby měly na základě rámcové smlouvy s ministerstvem školství garantovány po dobu tří let částky a mohly si tak zajistit průběžnou přípravu směrem k sportovcům, sportovkyním, dětem, mládeži, zkrátka aby měly určitou strategii,“ prohlásila ministryně školství Kateřina Valachová.

Okruh možných žadatelů v rámci programu se rozšíří. „Snížili jsme počet dětí, které daný oddíl musí mít, z 20 na 12. Vyhověli jsme tím požadavku menších oddílů,“ vysvětlila ministryně. V individuálních sportech může dotaci výjimečně získat klub s ještě menším počtem dětí, pokud splní výkonnostní kritéria. Nově mohou kluby z dotace hradit i dopravu dětí na soutěže.

Peníze na sportovní reprezentaci budou nově určeny přímo na jména členů juniorských nebo seniorských výběrů. „Máme zájem na tom, aby bylo jasné, jaké finanční prostředky směřují přímo k podpoře sportovní činnosti konkrétních reprezentantů,“ řekla Valachová. Celkově nový systém financování poskytne sportovním organizacím tříletou perspektivu, což ministryně považuje za nejzásadnější změnu. Rámcovou smlouvou s ministerstvem budou mít sportovní organizace garantovány částky, s nimiž mohou počítat a svou činnost strategicky plánovat.

Systém financování sportu by měl být upraven v novém zákoně o sportu, jehož teze Národní rada pro sport projednává. Paragrafové znění by mělo být hotové do konce roku, přeje si Valachová. Zákon mimo jiné upraví postavení reprezentantů i sportovců obecně.