Zprávy

Vaude zavádí index opravitelnosti

9. srpna 2020

Firma Vaude zavádí tzv. index opravitelnosti, kterým je označena již aktuální letní kolekce. S tímto konceptem pracuje již v procesu výroby, její výrobky jsou koncipovány tak, aby vydržely co nejlépe, daly se opravit a snížila se tzv. mentalita vyhození. Index opravitelnosti obsahuje bodový systém, kterým se hodnotí opravitelnost produktů firmy. Z indexu je jasné, jaké náhradní díly, nástroje a další pomůcky jsou potřeba, a jak rychle, jednoduše a kým může být oprava provedena.

Hodnotící systém bude v budoucnosti pevnou součástí výrobku a jeho označení udržitelnosti Green Shape. Kromě toho má Vaude vlastní dílnu, spolupracuje s online platformou iFixit a Repair Cafés. A když výrobky jednoho dne doslouží, mohou být dále prodány v Second Use Shop na eBay nebo přes Vaude do sítě Fairwertung pro sociální účely. A kdo si nemůže výrobky dovolit sám koupit, může si je pronajmout přes nájemní servis iRentit.