Zprávy

Ve Velké Británii ubývá sportujících lidí

Podle posledního průzkumu Active People Survey provedeného organizací Sport England klesá ve Spojeném království počet lidí, kteří se pravidelně věnují sportu. Během šesti měsíců od října 2014 do března 2015 se snížil počet pravidelně sportujících osob o téměř 250 tisíc. Ve sledovaném období se 15,5 milionu lidí věnovalo sportu jednou týdně, což je o 222 tisíc méně než v předešlém půlroce.

Nejoblíbenějším sportem v Británii je plavání. Jednou týdně plave zhruba 2,5 milionu lidí, což je pokles o 144 200. U kondičního cvičení ve fitness centrech a tělocvičnách ubylo 153 000 lidí. Vyšší počet pravidelně sportujících studie zaznamenala u běhu (nárůst o 63 000 – celkem v uplynulém půlroce běhalo pravidelně alespoň jednou týdně 2,1 milionu osob), tenisu (nárůst o 38 200 osob - 422 400 lidí hrálo tenis jednou týdně) a basketbalu (nárůst o 21 800 – celkem 152 900). Poměrně dobře jsou na tom týmové sporty jako fotbal, ragby a hokej, kterým se pravidelně, tedy alespoň jednou týdně, věnovalo 2,7 milionu lidí.

Ve věkové kategorii 16 až 25 let zůstal počet lidí sportujících jednou týdně zhruba na stejné úrovni – 3,8 milionu. Zvýšilo se množství pravidelně sportujících u etnických menšin, a to o 37 600 na 2,9 milionu. Co se týče rozdělení podle pohlaví, pravidelně sportuje více mužů (8,63 mil.) než žen (6,83 mil.).