Zprávy

Věřitelé Sympatexu mění plány na reorganizaci firmy

Sympatex Holding, koncern zabývající se výrobou voděodolných a prodyšných membrán a laminátů, zvažoval novou organizaci firmy. Ta nevylučovala prodej některých částí skupiny. To je však nyní velmi obtížné, neboť je firma stále zatížena půjčkou ve výši 13 miliónů eur.

Plán splatit půjčku předčasně skončil 9. listopadu kvůli nedostatečnému počtu věřitelů. Valná hromada měla tento den rozhodnout o předčasném splacení půjčky, ale protože se sešlo pouze 21,6% věřitelů a nebylo dosaženo potřebného čtvrtinového kvóra hlasujících, shromáždění nebylo usnášeníschopné. Sympatex nabídl věřitelům platbu ve výši 101% na zapůjčenou částku.