Zprávy

Vyčíslitelná hodnota amatérského fotbalu

16. prosince 2020

Evropská fotbalová unie UEFA se snažila na základě studie UEFA GROW SROI a ve spolupráci s deseti univerzitami vyčíslit hodnotu sociálního a ekonomického přínosu amatérského fotbalu.

Na příkladu Německa se dá ekonomický přínos celkem vyjádřit hodnotou 13,9 miliard eur za rok. Kromě toho je samozřejmě důležité zdůraznit, že amatérský fotbal přináší ještě mnoho čísly nepopsatelných hodnot jako jsou přátelství, nadšení nebo soutěžní duch. Zároveň také studie dokázala, že díky amatérskému sportu vznikají úspory v celém hospodářství a zlepšuje se zdravotní stav obyvatelstva.

Opět na příkladu Německa studie dokázala, že hodnota práce v amatérském fotbalu činí ročně 2,18 miliardy eur. Hra snižuje riziko nemoci, a tak snižuje náklady ve zdravotnictví ve výši 5,6 miliard eur. S tím souvisí zvýšení subjektivního tělesného a duševního zdraví, což odpovídá hodnotě 4,86 miliard eur. Hraní má také vliv na snížení kriminality a šetří náklady ve výši 33,85 milionů eur. Fotbal má rovněž pozitivní vliv na vzdělání a zaměstnanost, z čehož plyne roční přidaná hodnota ve výši 386 milionů eur. V Německu se amatérskému fotbalu věnuje 2,1 milionů fotbalistů a fotbalistek, za které se platí členské příspěvky, kupuje se fotbalové zboží, platí za dopravu a stravu – celkové výdaje byly vyčísleny na 4,43 miliard eur.

Na podporu amatérského fotbalu se během dvou prosincových víkendů objevila po celé zemi kampaň #EhrenamtIstUnbezahlbar s vyjádřením díků pro všechny zaangažované pracovníky.