Zprávy

Výsledky AMER SPORTS Czech Republic v roce 2013

AMER SPORTS Czech Republic je výhradním distributorem zboží značek Atomic, Dynamic, Volant, Wilson, Salomon a Suunto na českém a slovenském trhu. Společnost dosáhla v roce 2013 tržeb ve výši 633,8 mil. korun oproti 586,6 mil. korun v roce 2012, hospodářský výsledek před zdaněním se snížil ze 43 mil. korun v roce 2012 na 25 mil. korun v roce 2013.

Pro rok 2014 firma odhadovala snížení prodeje o 4 - 8%, v důsledku teplé zimy poklesl prodeje zimního sortimentu o 30%. Prodej značky Atomic se snížil o 14% oproti roku 2012, prodeje zimního zboží Salomon zůstal na stejné úrovni. Rok 2012 byl velice úspěšný pro obchodování s obuví a textilem Salomon, obě tyto kategorie zaznamenaly nárůst prodejů o 18%. Značka Wilson měla stejné prodeje jako v předchozím roce. K rekordnímu nárůstu prodejů o 41% došlo u značky Suunto.

Tržby z prodeje na českém trhu činily 77%, 12% na slovenském trhu. Maloobchodní obrat představoval 11% tržeb. V roce 2013 se prodeje na Slovensku snížily. Příčinou bylo zablokování spolupráce s klíčovým partnerem Exisportem, který v důsledku platební neschopnosti vyhlásil restruktualizaci společnosti.

V roce 2012 měla firma Amer Sports Czech Republic 60 zaměstnanců.