Zprávy

Výsledky Amer Sports v roce 2023

6. června 2024

Ve čtvrtém čtvrtletí končícím 31. prosince dosáhla skupina Amer Sports provozního zisku 59,8 milionu USD při 9,7% nárůstu tržeb na 1 315,0 milionu USD. Velkoobchodní tržby se snížily o 4 % na 759 milionů USD, ale v oblasti DTC vzrostly o 37 % na 556 milionů USD, přičemž maloobchodní složka vzrostla o 45 % na 284 milionů USD. Čistá ztráta se meziročně zlepšila o 36 % na ztrátu 94,9 milionu USD oproti ztrátě 148,3 milionu USD. 

Regionálně tržby v oblasti EMEA poklesly o 1 % na 452 milionů USD, tržby v Číně vyskočily o 45 % na 246 milionů USD, tržby v Americe vzrostly o 5 % na 500 milionů USD a tržby v Asii a Tichomoří se zvedly o 22 % na 117 milionů USD. Z hlediska kategorie bylo největším přínosem technické oblečení, jehož tržby vzrostly o 26 procent na 550 milionů dolarů. Tržby v kategorii Outdoor Performance vzrostly o 2 procenta na 523 milionů dolarů a tržby v kategorii Míčové a raketové sporty se snížily o 3 procenta na 242 milionů dolarů. 

Za rok 2023 skupina vykázala provozní zisk 302,5 milionu USD oproti 50,6 milionu USD v předchozím roce a zlepšila roční čistou ztrátu o 17 procent na ztrátu 208,8 milionu USD oproti ztrátě 252,7 milionu USD v roce 2022. Tržby vzrostly dvouciferným tempem ve všech regionech, v čele s 61% nárůstem v Číně na 841 milionů USD. Tržby v Asii a Tichomoří vzrostly o 40 procent na 350 milionů dolarů, v regionu EMEA o 14 procent na 1 450 milionů dolarů a v Americe se tržby zlepšily o 15 procent na 1 727 milionů dolarů. 

Velkoobchodní tržby se zvýšily o 12 procent na 2,81 miliardy dolarů. Mezi segmenty vedl vývoj technických oděvů s růstem o 45 procent na 1 593 milionů dolarů. Roční tržby Outdoor Performance se zvýšily o 18 procent na 1 668 milionů dolarů a tržby v oblasti míčových a raketových sportů vzrostly o 7 procent na 1 108 milionů dolarů.