Zprávy

Výsledky e-sportového trhu v roce 2020

9. prosince 2021

Původní odhady výsledků esportového trhu pro rok 2020 předpokládaly tržby ve výši 1,1 miliardy dolarů, skutečným výsledkem však bylo 950,3 milionů dolarů. Důvodem byly posunuté nebo zrušené turnaje bez přítomnosti diváků nebo s jejich omezeným počtem. S tím souvisí snížený počet nákupů reklamního zboží přímo na turnajích, jejichž tržby se snížily ze 76,2 milionů dolarů na 52,5 milionů dolarů.

Z celkových 950,3 milionů dolarů pochází 584,1 milionů dolarů od sponzorů, 163,3 milionů dolarů z prodeje mediálních práv, 108,9 milionů dolarů z publikačních poplatků a 19,9 milionů dolarů ze streamování.

Pro rok 2021 se předpokládají tržby globálního e-sportového trhu ve výši 1,1 miliardy dolarů, z čehož 833,6 milionů dolarů připadne na sponzorské příspěvky a prodej mediálních práv. V roce 2023 mají tyto tržby dosáhnout až 1,59 miliardy dolarů. Nejvyšší zájem o e-sport vykazují země Latinské Ameriky, Středního Východu a Afriky a jižní a jihovýchodní Asie.