Zprávy

Wintersteiger vstoupil na trh servisu kol

15. března 2021

Wintersteiger AG oznámil vznik nové divize s názvem Bike Services, který nabízí vše kolem servisování kol či jejich půjčování. Po dvouletém zkoumání trhu a vývoji produktů se firma rozhodla pro vstup na tento trh, který u ní zahrnuje čtyři oblasti – čištění, sušení, uskladnění a správu. Hodně si zástupci firmy slibují od služby čištění, která se tak stane plně automatickým zařízením jako je například broušení lyží. Čistící zařízení se může stát součástí nejen sportovních obchodů, ale i benzínek, bikeparků, hotelů s půjčovnami či center turistických regionů.
V budoucnu plánuje Wintersteiger oslovovat různé firmy, kam jejich zaměstnanci přijíždějí v hojné míře na kolech. Těm by pak mohlo být k dispozici vybavení, jako jsou nabíjecí stanice, převlékací kabinky, uskladnění sportovního vybavení. Zde nabízí Wintersteiger také vybavení pro profesionální a hygienické sušení sportovního oblečení a bot včetně jejich desinfekce.