Zprávy

Zimní sporty v Německu

28. dubna 2018

Podle studie věnované zimním sportům v Německu sportuje 60% Němců pravidelně. Z nich uvádí 63,6%, že se již alespoň 1x věnovalo zimním sportům. To odpovídá počtu 27,7 milionů lidí. Z nich bylo v roce 2017 skutečně aktivních 23,2 milionů, průměrně se sportu věnovali 14,6 dne. Dohromady to dělá 339 milionů dní se zimními sporty, z toho 103 milionů dní strávili lidé na sjezdových lyžích, 92 milionů dní na běžeckých lyžích. Zimní sportovci disponují nadprůměrnými příjmy, ještě více mají ti, kteří se věnují speciálně alpskému lyžování. Nejvíce zimních sportovců se rekrutuje ze spolkové republiky Severní Porýní- Westfálsko – 5,8 milionů, z Bavorska, z Bádenska-Württemberska a z Dolního Saska.

Nejoblíbenějšími sportovními disciplínami, kterým se Němci věnují, jsou sjezdové lyžování, zimní turistika, sáňkování, běh na lyžích, skialpinismus, snowboard a chůze na sněžnicích.

Většina ze sportujících lidí vlastní své vybavení, kolem 4% lidí si své vybavení půjčuje. Tento údaj vzrostl meziročně o 5%.