Zprávy

Zimní turismus v nadcházející sezóně v Rakousku a Itálii

26. září 2021

Zimní turismus se bude v následující sezóně řídit stávajícími pravidly. Pro Rakousko se jedná o tzv. 3G. (očkovaní, testovaní, uzdravení). Ministryně pro turismus Elisabeth Köstinger vyjádřila optimismus ohledně možné dovolené v Rakousku v případě, že se pravidla budou dodržovat a že Rakousko nebude na seznamu zemí, pro které platí v jiných zemí tzv. varování pro cesty. Výhodu mají samozřejmě očkovaní nebo ti, co nemoc covid 19 nedávno prodělali. Povinnost nošení respirátorů zůstává pro všechny. Možné bude i tzv. Après-Ski, v rámci kterého nebude docházet k omezení kapacity, řídit se bude podle tzv. pravidla 2G. 3G pravidlo bude kontrolováno již při nákupu skipasu, ne až při nástupu do lanovky. Nově se u 3G systému nemusí dodržovat rozestupy, aby nedocházelo k frontám před lanovkami.

Pravidla pro nadcházející zimní sezónu představili nedávno také v Itálii, kde byl podepsán protokol s hlavními směrnicemi pro bezpečné znovuobnovení zimní turistiky. Na vzniku protokolu se podíleli zástupci italských svazů zimních sportů, provozovatelů lanovek a lyžařských instruktorů.

Přístup k lanovkám bude umožněn hlavně držitelům tzv. zeleného pasu, který není povinný pro děti do 12 let. Pas ukáže, zda je jeho majitel očkovaný, negativně testovaný nebo vyléčený krátce po nemoci. Upřednostňován bude prodej skipasů přes internet. Ve střediscích budou upraveny přístupové cesty tak, aby se návštěvníci co nejvíce oddělili. Dodržovat se má rozestup jednoho metru a bude snaha zřizovat oddělené trasy pro vjezd a výjezd. Budou se upřednostňovat platby kartou, aby co nejméně docházelo k osobnímu kontaktu. Lanovky budou moct fungovat na 100 % vytížení, všichni cestující musí mít ale ochranu úst.