Zprávy

Změny u velkých nákupních sdružení ve Španělsku

20. ledna 2021

Base Detall Sport, jedna z hlavních nákupních skupin v sektoru sportovního zboží, požaduje, aby každá z 298 prodejen provozovaných 82 obchodníky nesla jednu z jeho značek – Base, Base Selection nebo Wanna Sneakers. Termín je konec roku 2021 nebo začátek 2022. Majitelé mají také upravit vnitřky prodejen. 98 z celkového počtu prodejen nemá ani jeden daný název. 178 obchodů patří pod Base nebo Base Selection, lifestylovou obuv pod názvem Wanna Sneakers prodává 22 prodejen.

Ke změnám názvů prodejen došlo i u menšího nákupního sdružení Giro180 majícího 20 členů, kteří působí hlavně na severu Španělska. Jeho 35 prodejen bude vystupovat pod jednotným názvem DEQUIP. Giro 180 spolu se čtyřmi dalšími menšími sdruženími vytvořili strategickou alianci, která se stala zastřešující organizací s názvem G5. Dalšími partnery jsou Coas Sport Trade, Deportes Cronos, Quorum Sport a Tiendas Deportivas de Canarias.